תרגומים לעברית ולערבית של דו"חות תקופתיים המוגשים לוועדות זכויות האדם

כידוע, היחידה להסכמים בינלאומיים ותביעות בינלאומיות במשרד המשפטים מגבשת את הדו"חות התקופתיים המוגשים לוועדות זכויות האדם שישראל הינה צד להן, בשיתוף עם משרדי הממשלה הרלוונטיים. לאחר ההופעה של המשלחת הישראלית בפני הוועדות הללו, הן מוציאות מסקנות מסכמות, כאשר היחידה מפיצה תרגום עיקרי מסמך זה למשרדי הממשלה הרלוונטיים לצורך המשך מעקב ויישום ההמלצות.

כחלק מהליך הנגשת הליכי הדיווח לגופי האו"ם לכלל הציבור, אנו שמחים לבשר על כך שהעלינו בימים האחרונים לאתר האינטרנט של משרד המשפטים תרגומים לעברית שנערכו על ידי היחידה, וכן תרגומים לערבית שנערכו על ידי האו"ם של המסקנות המסכמות הבאות:

  1. מסקנות מסכמות של ועדת האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות (ICCPR) משנת 2010 בעברית ובערבית; http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HeskeminVeKishreiHutz/Heskemim/Dohot/DohotIsraelLaum/ICCPR/Concluding/
  2. מסקנות מסכמות של ועדת האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (ICESCR) משנת 2011 בעברית ובערבית; http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HeskeminVeKishreiHutz/Heskemim/Dohot/DohotIsraelLaum/ICESCR/Concluding/
  3. מסקנות מסכמות של ועדת האמנה לביעור כל צורות האפליה הגזעית (CERD) משנים 2007 ו-2012; http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HeskeminVeKishreiHutz/Heskemim/Dohot/DohotIsraelLaum/CERD/Concluding/
  4. מסקנות מסכמות של ועדת האמנה לביעור אפליה נגד נשים לצורותיה (CEDAW) משנת 2011 בעברית ובערבית; http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HeskeminVeKishreiHutz/Heskemim/Dohot/DohotIsraelLaum/CEDAW/Concluding/
  5. מסקנות מסכמות של ועדת האמנה נגד עינויים וצורות אחרות של יחס או ענישה אכזרית, בלתי אנושית ומשפילה (CAT) מהשנים 2001 ו-2009; http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HeskeminVeKishreiHutz/Heskemim/Dohot/DohotIsraelLaum/CAT/Concluding/

6.       מסקנות ועדת האמנה לזכויות הילד ביחס לפרוטוקול האופציונלי לאמנה בדבר זכויות הילד בנושא מעורבות ילדים בסכסוכים מזוינים (CRC-OP-AC) משנת 2010; http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HeskeminVeKishreiHutz/Heskemim/Dohot/DohotIsraelLaum/CRC-OP-AC/Sikum/

7.       מסקנות ו/או המלצות של קבוצת העבודה במסגרת מנגנון הביקורת האוניברסלית התקופתית (UPR) משנת 2009 בעברית ובערבית; http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HeskeminVeKishreiHutz/Heskemim/Dohot/DohotIsraelLaum/UPR/Hamlazot/

 

 

כמו כן אתם מוזמנים למצוא באתר היחידה את דו"חות ישראל המוגשים לוועדות השונות, את השאלונים המוגשים על ידי הוועדות (List of Issues) ותגובות ישראל להן;

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HeskeminVeKishreiHutz/Heskemim/Dohot/DohotIsraelLaum/