משפטים על אתר

ט"ז אב תש"ע                                                                                                      28.7.10

 

אנחנו מתכבדים להודיעכם רשמית על הקמתו של כתב העת 'משפטים על אתר', המהדורה המקוונת של כתב העת 'משפטים'. מהדורה זו מיוסדת בהשראת יוזמות דומות של כתבי העת המשפטיים המובילים בעולם, מתוך רצון ליצור קהילה אקדמית מעורבת ודינאמית יותר, הנמצאת בשיח אקטואלי מתמיד עם המציאות המשפטית בארץ. כל המאמרים מופיעים בקבצים נפרדים באתר של כתב העת, בכתובת: http://mishpatim-online.huji.ac.il

 

בכתב העת החדש יתפרסמו רשימות הנוגעות בנושאים משפטיים המצויים על סדר היום הציבורי והאקדמי. לכתב העת החדש שני יתרונות מרכזיים: ראשית, הוא מקפיד על הסטנדרט האקדמי הגבוה המאפיין את כתב העת 'משפטים', ולכן כל רשימה המתקבלת בו לפרסום עוברת הליך שיפוט קפדני וצריכה לעמוד באותם קריטריונים המנחים אותנו בהליך השיפוט של מאמרים למהדורה המודפסת של כתב העת. שנית, כתב העת 'משפטים על אתר', מתחייב להחזיר תשובה ראשונית בנוגע למאמר בתוך חודש מיום קבלת הטיוטה בתיבת המייל של המערכת, וכן לפרסם סופית את המאמר בתום חודש מיום סיום ביצוע התיקונים (ככל שכאלו נדרשים) ע"י המחבר/ת. בכדי לעמוד בלוחות הזמנים הללו, הטיוטה הראשונית שמוגשת למערכת מוגבלת ל – 15 עמודים ברווח של שורה וחצי, לכל היותר.

 

בדרך זו, אנחנו מבקשים לפתוח אפיק ייחודי בציבוריות הישראלית, אשר מאפשר להביא לקדמת הבמה מאמרים אקדמיים, מבוססים ורציניים, המסוגלים להביע אמירה מלומדת ואקטואלית על המשפט והחברה בישראל, במהירות יחסית. לדוגמא, בגליון הנוכחי של 'משפטים על אתר' מתפרסם מאמרו של מורנו וחברנו פרופ' אלון הראל, המבטא ביקורת מעניינת ומסקרנת במיוחד בנוגע לפסה"ד בעניין הפרטת בתי הסוהר. ככל הידוע לנו, פס"ד זה טרם זכה להתייחסות ביקורתית אקדמית כתובה, וככל הנראה ביקורות כאלו יתפרסמו רק בעוד חודשים רבים, ולכן האפקטיביות שלהן כגורם שמשפיע על השיח הציבורי ועל פסיקת בתי המשפט תהיה נמוכה בהרבה. מאמר נוסף שיראה אור בגיליון הקרוב הוא מאמרו של ד"ר יוסי נחושתן, המתייחס לסוגיית חתימת הקיום של שר המשפטים על החלטות חנינה של נשיא המדינה – סוגיה העומדת כעת בפני דיון נוסף בביהמ"ש העליון. בעזרת 'משפטים על אתר' ד"ר נחושתן מצליח לנתח באופן מעמיק ומסקרן סוגיה סבוכה זו, במועד שעדיין מאפשר למאמרו להשפיע על ההחלטה שתתקבל, ולא רק לבקר אותה בדיעבד. כמובן, מהירות הפרסום היא יתרון אחד מני רבים של פרסום בפלטפורמה האינטרנטית. יתרונות נוספים הם למשל, האפשרות לעדכן ולתקן מאמרים, תפוצה רחבה במיוחד ונגישות רבה יותר לקהל הסטודנטים ולכלי התקשורת.

 

בנאומו בטקס לציון 60 שנה להקמת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, ציין פרופ' ברק מדינה, דיקן הפקולטה, את האתגר הכפול העומד בפני סגל הפקולטה – פעילות בזירת המחקר הבינלאומית ומעורבות בפעילות ציבורית בחברה הישראלית. בראייתנו, אתגרים אלו משותפים לכלל האקדמיה המשפטית בישראל. במשך 41 השנים האחרונות, שימש כתב העת 'משפטים' כאחד האפיקים המרכזיים שדרכם פעלו והשפיעו חברי סגל מהפקולטות למשפטים על הציבוריות הישראלית, ע"י פרסום מאמרים חשובים אשר השפיעו על השיח, המחקר והפסיקה בארץ. תוך שימור וחיזוק המהדורה המודפסת, אשר תמשיך להיות מוקד העיסוק של מערכת 'משפטים', אנחנו מבקשים לפתוח בפניכם אפיק נוסף לפרסום כתיבתכם האקדמית ולמעורבות ופעילות בחברה הישראלית.

 

 

נשמח לקבל כל תגובה או הערה בכתובת המייל שלנו: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

בכבוד רב,

 

                עמרי בן-צבי                                                        רפי הרבסט    זאב גוטרייך

עורך כתב העת 'משפטים על אתר'                                        עורכי כתב העת 'משפטים'

 

הפקולטה למשפטים

האוניברסיטה העברית

טל': 02-5881152